جایزه دکتر کاظمی شیرازی

جایزه دکتر کاظمی شیرازی


دانشجویان ممتاز محترم رشته های حقوق، فیزیک، شیمی، مهندسی عمران و معماری لطفا جهت برخورداری از جایزه علمی دکتر محمد حسن کاظمی (کمک هزینه تحصیلی ماهانه برای یک دوره یکساله ) نسبت به تکمیل فرم از طریق مراجعه به آدرس لینک زیر اقدام نمایید.

مهلت ارسال تقاضا: 31 شهریور 1400بدیهی است تقاضاهای ناقص و خارج از فرمت قید شده بررسی نخواهد شد.به پیوست پوستر اطلاعیه خدمتتان ارسال میشود.

دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز

آدرس لینک فرم استفاده از کمک هزینه تحصیلی موقوفه دکتر کاظمی https://gifted.shirazu.ac.ir/kazemi